Úvahy mojich žiakov na tému: Prišli nečakané „prázdniny“, učíme sa na diaľku (1. časť)

Jedna z domácich úloh počas obdobia, keď sme žiakov učili z domu, spočívala v tom, že žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali napísať krátku úvahu o „ nečakaných“ prázdninách. Prečítajte si niektoré z nich. 

Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi žiakmi

Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí. Vyvíjajú sa  pomaly a postupne. Žiakom v škole môžeme pomáhať rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom rôznych cielených aktivít. Pozrime sa teda na niektoré z nich, ktoré v tomto úsilí môžu pomôcť.