Jednoduché techniky, ktoré žiakom pomáhajú regulovať negatívne emócie

Každý občas zažije emocionálny stres. Môže ho spôsobiť neúspech na vyučovaní alebo sa môže objaviť problém v oblasti správania či vzťahov v triede. Niekto prežíva situácie vyhrotene, niekto mierne. Niektorí žiaci potrebujú poznať techniky, ktoré im môžu pomôcť sa upokojiť. Ideálne sú tie jednoduché a časovo nenáročné.