Myšlienkové mapy na slovenskom jazyku

Každý žiak je v škole iný. Niekto sa učí rád a veľa, nerobí mu problém si čokoľvek zapamätať. Niektorí žiaci však učenie považujú za nie príliš zaujímavé a potrebné, berú ho skôr ako nutné zlo. Učiteľ však musí zaujať prvých aj druhých. V druhom prípade je to niekedy veľmi zložité, ale naučiť ich to jednoducho musí. Hlavne na takých predmetoch ako je slovenský jazyk či matematika, kde Testovanie 9 jednoducho nepustí.

Ako využívať na vyučovaní motivačné videá?

Starší žiaci a hlavne deviataci majú často hlavu v smútku preto, lebo sa nevedia rozhodovať pri výbere strednej školy. Vplývajú na nich tlaky z viacerých strán, s ktorými ich mladá duša nevie ľahko bojovať. Reklamy, médiá, spoločnosťou nastavené normy hovoria jedno. Rodičia a príbuzní zase hovoria niečo ďalšie. A potom je tu ešte samotné dieťa. Ako sa má v tomto všetkom vyznať? Má urobiť kompromis, podvoliť sa alebo ísť vlastnou cestou? A má vôbec čas nad týmto všetkým premýšľať?

Z webu nič nevymažeš

Všedná realita je už taká. Bez mobilu, tabletu a notebooku sa už nemôžeme ani pohnúť. Ani naše deti. Duch doby nám nedáva veľkú šancu vystúpiť zo zaužívaných stereotypov, tlaky zo všetkých strán sú naladené na plné obrátky. Je mi jasné, že sa deťom nedá úplne zakázať prístup k internetu, k mobilom, k tabletom alebo k počítačom. Ak ho nemajú doma, majú ho v škole alebo popoludní u spolužiaka. Zakázať sa im nedá, veď v mnohých smeroch je pre všetkých veľmi prospešný, ale múdrym pohybom v tomto priestore sa naučiť dá.