Využitie textov populárnej hudby na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Spomínam si na situáciu v triede, keď som tohto roku na jar rozdala žiakom nové učebnice na literárnu výchovu. Najprv ju začali ovoniavať, potom v nej rýchlo začali listovať. Všetci sa po pár sekundách zastavili pri textoch populárnych piesní a mnohí úplne prirodzene a spontánne začali aj spievať. Bol to jeden z najkrajších zážitkov v mojej učiteľskej práci. V tej chvíli som si povedala, že túto žiacku radosť a spontánne nadšenie musím tvorivo využiť.

Čo najradšej čítajú chlapci v puberte?

To, že čítanie deťom veľmi pomáha vo viacerých oblastiach života, je už veľmi dobre známa vec. Malé deti proti čítaniu, a hlavne vtedy, keď im čítajú dospelí, nič nenamietajú, horšie je to so staršími deťmi. Dievčatá sú často výbornými čitateľkami aj v puberte, a to hlavne vtedy, keď ich chytia za srdce dievčenské romány, od ktorých sa často ani v škole nemôžu odtrhnúť, a tak ich potajomky čítajú aj pod lavicou. A čo starší chlapci?

Učme deti milovať knihy

„ Existuje len jeden problém: Objaviť nanovo jestvovanie duchovného života, ktorý je čímsi väčším ako inteligencia, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.“
( Antoine de Saint-Exupéry)
V dnešnej dobe je okrem iného veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné jednak v škole, ale predovšetkým ovplyvňujú uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce.

Čítanie s predpovedaním

Nie je čítanie ako čítanie. Niekto číta rád, iný vidí v hodinách literárnej výchovy priestor na to, ako sa uliať, podriemať si alebo sa v mysli preniesť do iného sveta. V dnešnej dobe, keď na našich žiakov na každej strane pôsobí množstvo najrôznejších vplyvov, je pre učiteľa dosť náročné udržať detskú myseľ v pohotovosti. Preto je dôležité na hodinách čítania alebo literárnej výchovy používať také metódy, ktoré žiaka nielen motivujú, ale zároveň aj udržujú v činnosti, aktivizujú. Zobúdzajú vnútorný záujem o text. Jedným slovom, pomáhajú mu premýšľať, analyzovať a tiež tvoriť.